OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Orgány spoločenstva:

Výbor: 

                Ing. Igor Dacho- predseda

            Margita Paličková- hospodár

            Ing. Michal Kysel- člen

            Ing. Peter Lašan- člen

            Slavomír Maršík- člen

            Vladimír Mensátor- člen

           Jaroslav Lábaj- člen

 

Dozorná rada:

                                Mária Hrnčiarová- predseda

                        Jaroslav Repák- člen

                        Ján Siták- člen